گلپیدور گیتار چیست ؟

گلپیدور یا Golpeador نام بخشی است که بر روی صفحه گیتار سوار می شود این بخش که معمولا برای محافظت از صفحه گیتار می باشد به شکل یک محافظ عمل می کند چرا که جنس صفحه گیتار معمولا بسیار نازک است و ضربات مختلف نوازنده به مرور می تواند به این صفحه آسیب بزند.