گلپیدور گیتار چیست ؟

گلپیدور یا Golpeador نام بخشی است که بر روی صفحه گیتار سوار می شود این بخش که معمولا برای محافظت از صفحه گیتار می باشد به شکل یک محافظ عمل می کند چرا که جنس صفحه گیتار معمولا بسیار نازک است و ضربات مختلف نوازنده به مرور می تواند به این صفحه آسیب بزند.

همه‌چیز درباره گیتار

گیتار یکی از سازهای باره‌دار (میله‌دار) به‌حساب می‌آید که به‌طور معمول، شش سیم دارد. این ساز با دو دست نواخته می‌شود. یک دست با مضراب یا با نوک انگشتان به سیم‌ها ضربه می‌زند تا سیم‌ها مرتعش شوند، و هم‌زمان، انگشتان دست دیگر با قرار گرفتن پشت باره‌ها و ایجاد تغییر در طول سیم‌ها، کوک سیم‌ها را تغییر داده و در نتیجه، نت‌های موسیقایی تولید می‌شود.